Dolswydd caravan, motor home and camping park

Dolswydd is situated on the edge of a traditional working farm and common land. The park is peaceful and tranquil, with fine views of the welsh hills and has an abundance of local wildlife including Swans who visit daily, Red Kites, Buzzards, Otters, Ducks, Woodpeckers, Curlews, Hare and Mink.
It has modern facilities and 25 good spacious pitches mainly on hard standings, all with electric connections (16A). The park is within walking distance of the local pub which offers good home cooked food.
Saif Dolswydd ger fferm draddodiadol weithredol y teulu a thir comin. Mae'r maes carafanau yn heddychlon a thawel, gyda golygfeydd gwych o'r bryniau Cymreig, a digonedd o fywyd gwyllt, gan gynnwys elyrch sy'n ymweld yn ddyddiol, barcutiaid coch, boncathod, dyfrgwn, hwyiaid, cnocellod y coed, gylfinirod, ysgwarnog a minc.
Mae ganddo gyfleusterau modern a 25 safle gyda digonedd o le i bob carafán, y rhan fwyaf ar safle caled a phob un â chysylltiad trydan (16A). Mae'r maes o fewn pellter cerdded i'r dafarn leol sy'n cynnig bwyd cartref da.
Telephone
01597 851 267
Address
Dolswydd, Penybont, Llandrindod Wells, Powys LD1 5UB
Website
Facebook
Twitter